Numele si prenumele copilului
Centrul preferat - Iancului, BabaNovac sau Moinesti
Clasa în care este înscris copilul - fără literă
Vârsta în ani împliniți
Limba pe care doriți să o învețe copilul
Numele și prenumele dvs.
Adresa dvs. de email
Numarul dvs. de telefon, fără prefix de țară
Data, format Zi-Luna-An
Subscrisa, în baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016, începând cu 25 mai 2018 vă informăm că vom colecta și prelucra datele cu caracter personal de mai sus, plus adresa și contul bancar, în scopul informării dvs. în legatură cu: întocmirea contractului de studii, trimiterea de buletine informative („newsletters”), invitații la evenimente organizate de grupul de firme Britanica, desfășurarea de activități de promovare cu caracter comercial. Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă - prelucrare pe bază de consimțământ (Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament). Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații subscrisei, partenerii, colaboratorii acesteia precum și autoritățile statului. Datele vor fi stocate pe o perioadă determinată, atât timp cât dezvoltăm produse care sunt în sfera dvs. de interes si vă informăm că aveți dreptul de a solicita accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați că drepturile dvs. au fost nerespectate. În situația în care vă veți retrage consimțământul, datele dvs. vor fi șterse din baza de date și nu veți mai primi informările noastre. Vom stabili măsuri tehnice și procedurale pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.
Detalii specifice daca este cazul. Pentru orice informații suplimentare vă așteptam sa ne sunați.