punctuation mark

In English and just like any other language, punctuation is a very important grammar aspect. It shows you when to pause, stop talking, ask questions or even when you are surprised or happy.

Have you ever wondered if these punctuation structures were applied in real life social situations, how would they be used? And if you were one of these punctuation marks, which one would you be? A full stop, a comma or an exclamation mark? Check the picture below and decide which punctuation mark represents you :)


În limba engleză, ca și în orice altă limbă, punctuația este un aspect foarte important al gramaticii. Ea îți spune când trebuie să faci o pauză, când pui o întrebare sau chiar când ești surprins sau fericit.
V-ați întrebat vreodată, dacă aceste semne de punctuație ar fi folosite în situații sociale reale, cum ar fi ele folosite? Și dacă oamenii ar fi semne de punctuație, care ar fi semnul vostru? Un punct, o virgulă sau un semn de exclamare? Priviți imaginea de aici și decideți care semn de punctuație vă reprezintă!